Terapie

Rada budem SPRIEVODKYŇOU, ktorá Vás bezpečne prevedie Vašou úžasnou vnútornou krajinou, v ktorej nájdete odpovede, vďaka ktorým sa naštartuje Vaše vlastné sebaliečenie v oblasti zdravia, vzťahov, hojnosti a životného naplnenia…

Pomocou regresných a hypnotických techník spolu vystúpime z priestoru a času, do prázdnoty, kde sa opäť napojíte na svoju vlastnú múdrosť a s dôverou tam odovzdáte všetko čo vás ťaží. Chce to len odvahu zastaviť sa a zobrať život do vlastných rúk!

Ja som ju našla.  A Vy ju určite nájdete tiež!

Prečo to robím?
Milujem byť v prúde BOŽSKOSTI a tento prúd sprostredkovávať  ľuďom, ktorí ho doteraz nezažili, alebo naň zabudli,  milujem otvárať POTENCIÁL, ktorý je v každom z nás… 

Milujem vidieť zázraky uzdravenia a pochopenia. Sú súčasťou môjho života…

Ďakujem, že smiem!

Terapia prebieha v krásnom prostredí našej vidieckej záhrady postavili muži môjho života, môj manžel, môj otec a ďalší úžasní ľudia, ktorí mojim životom krátko prechádzali tento čarovný kruhový domček, ktorý som si nazvala ATELÉRIK DUŠE

Priestor, v ktorom sa dá
na chvíľku  zastaviť čas. Kde myseľ vypne kontrolu nad všetkým, čo sa deje okolo nás.  A my sa môžeme ponoriť do neprebádaných hĺbok našej duše. Oddýchnuť si, pozrieť sa na veci z novej perspektívy a odísť silnejší, radostnejší a pokornejší…

Teším sa na Vás!

Sedenie prebieha vo dvojici terapeut a klient a so súhlasom klienta je nahrávané. Nahrávku si so sebou klient odnáša domov, aby sa k prežitým poznatkom mohol kedykoľvek vrátiť a čerpať z nich. 

Je dobré prísť oddýchnutý, s jasným zámerom, čo je v tejto chvíli pre klienta dôležité, čo potrebuje riešiť a do akého problému chce nahliadnuť. 

Po rozhovore a následnom zvážení sa zvolí najvhodnejší postup. Ak je problém vážnejší a bol spôsobený nejakou ťažkou životnou traumou je možné, že sa sedenie rozdelí na viac stretnutí.

Po úvodnej relaxácií s pomocou využitia hypnotického tranzu, sa navodí stav podobný sneniu. Počas toho sa klient napojí na svoje vyššie Ja, ktoré presne vie do akých zážitkov treba v hlbokom podvedomí načrieť. Spustí sa film, z ktorého sa dajú veľmi ľahko odčítať odpovede, lebo klient je v stave rozšíreného vedomia schopný vnímať širšie súvislosti svojho života, pochopiť svoje vzťahy s inými ľuďmi a vidieť riešenia svojich prípadných problémov.  

Je to krásna práca, pri ktorej prídu pochopenia a človek dostane príležitosť zažiť niečo, čo prevyšuje jeho terajšiu ľudskú rolu. Spojí sa so svojimi duchovnými sprievodcami a učiteľmi, dostane odpovede na svoje otázky a rady do ďalšieho života. Je dobré si pred sedením tieto otázky pripraviť a urobiť si zoznam ľudí, ktorí sú pre klienta v živote dôležití, prípadne s ktorými potrebuje svoj vzťah riešiť. Je možné sa spojiť aj so svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami a na tejto úrovni dopovedať nevypovedané…

Počas celého sedenia sa využívajú rôzne techniky, o ktorých terapeut klienta stále informuje. Pracuje sa s hypnotickými sugesciami, aby si klient získané odpovede vedel preniesť aj do bežného života a aby si zapamätal svoj ideálny stav, v ktorom sa  počas sedenia nachádza.

Klient má nad sebou stále kontrolu a kedykoľvek môže z tohto stavu vystúpiť. 

Prosím vyhraďte si na sedenie čas min. 2 hodiny a viac, je dobré ak si po sedení doprajete čas pre seba, ak potrebujete šoférovať, urobte si pred tým krátku  prechádzku. 

Priekopníkom tejto metódy je Dr. Michael Newton, americký psychiater a Dr. Brian Weiss. Napísali o svojej práci niekoľko kníh, v ktorých možno nájdete aj odpovede pre seba. Pri práci využívam niektoré z ich techník, ale hlavne poznanie, ktoré mi počas niekoľkých rokov odovzdala moja učiteľka, vynikajúca česká terapeutka Míla Lukášová a techniky, ktoré som
sa naučila počas štúdia
na Getting Better School.

Terapia sa neodporúča v tehotenstve.

Terapia nie je vhodná pri ochoreniach srdca, epilepsii, schizofrénii, pokročilej anorexii a mentálnych a duševných poruchách.

Tiež nie je vhodná počas užívania liekov na činnosť mozgu a pre klientov pod vplyvom drog /je nutná min. 3-mesačná abstinencia pri chemicky vyrobených drogách a 48 hodín pri alkohole/ 

Deti môžu absolvovať sedenie len s písomným súhlasom rodičov. 

Semináre

Tarotové výklady

Cestovateľské tipy

Kruhový domček