Rada budem SPRIEVODKYŇOU, ktorá Vás bezpečne prevedie Vašou úžasnou vnútornou krajinou, v ktorej nájdete odpovede, vďaka ktorým sa naštartuje Vaše vlastné sebaliečenie v oblasti

zdravia, vzťahov, hojnosti a životného naplnenia…

Pomocou regresných a hypnotických techník spolu vystúpime z priestoru a času, do prázdnoty, kde sa opäť napojíte na svoju vlastnú múdrosť a s dôverou tam odovzdáte všetko čo vás ťaží. Chce to len odvahu zastaviť sa     a zobrať život do vlastných rúk!

Ja som ju našla.  A Vy ju určite nájdete tiež!

Prečo to robím?

Milujem byť v prúde BOŽSKOSTI a tento prúd sprostredkovávať  ľuďom, ktorí ho doteraz nezažili, alebo naň zabudli,  milujem otvárať BOŽSKOSŤ v nich… 

Milujem vidieť zázraky uzdravenia a pochopenia. Sú súčasťou môjho života…

Ďakujem, že smiem!

o svojom procese napísali

Každý deň myslím na to, aká som vďačná, že si mi pomohla nahliadnuť do minulosti, že si ma sprevádzala k dôležitým momentom, vďaka ktorým som pochopila veci, ktoré momentálne prežívam. Každý deň pozerám do zrkadla a pýtam sa ženy, ktorú v ňom vidím, kto vlastne je. A už nikdy nebudem samu seba vnímať tak, ako predtým. Stále spracovávam informácie, ktoré ku mne prišli a najmä to porozumenie voči tomu celému. Ďakujem ti za všetko ☺😘   Katka
Regresná terapia bola pre mňa možnosťou stretnúť Seba a prepojiť sa so Zdrojom..
Položiť otázky a počúvať, načrieť do hĺbok, do skúseností, do minulosti..
Nazrieť a dovoliť si z nadhľadu vidieť, čo mi bolo ukázané..
A najmä, v láskavej prítomnosti sprievodkyne vniesť svetlo do nejasností v príjemnom rozhovore po ukončení terapie. Práve aj vďaka rozhovoru som bola neskôr odpovede a vhľady získané počas terapie schopná vnímať a používať v bežnom dni, aplikovať v Živote.
Nie je to chvíľková záležitosť, jediný moment, po ktorom je už všetko „hotové“. Dni, týždne, či možno mesiace po terapii, pri ochote vidieť, čo môžem zmeniť, stále stretávam tú, ktorou som, a s ktorou som sa počas terapie stretla. Stretám možnosti, kde sa môžem rozhodnúť, či budem obeťou, alebo tvorcom svojho Sveta a vidím, stále jasnejšie, ako môže vyzerať moja Cesta.
Za skúsenosť i rozuzlenia Ďakujem ❤
Sandra

kde prebieha terapia

V krásnom prostredí našej vidieckej záhrady postavili muži môjho života, môj manžel, môj otec a ďalší úžasní ľudia, ktorí mojim životom krátko prechádzali tento čarovný kruhový domček, ktorý som si nazvala ateliérik duše.                                      Priestor, v ktorom sa dá na chvíľku                               

zastaviť čas. Kde myseľ vypne kontrolu nad všetkým, čo sa deje okolo nás.  A my sa môžeme ponoriť do neprebádaných hĺbok našej duše. Oddýchnuť si, pozrieť sa na veci          z novej perspektívy a odísť silnejší, radostnejší a pokornejší…                                                       Teším sa na Vás!

čo Vás čaká

Sedenie prebieha vo dvojici terapeut a klient a so súhlasom klienta je nahrávané. Nahrávku si so sebou klient odnáša domov, aby sa k prežitým poznatkom mohol kedykoľvek vrátiť a čerpať z nich. 

Je dobré prísť oddýchnutý, s jasným zámerom, čo je v tejto chvíli pre klienta dôležité, čo potrebuje riešiť a do akého problému chce nahliadnuť. 

Po rozhovore a následnom zvážení sa zvolí najvhodnejší postup. Ak je problém vážnejší a bol spôsobený nejakou ťažkou životnou traumou je možné, že sa sedenie rozdelí na viac stretnutí.

Po úvodnej relaxácií s pomocou využitia hypnotického tranzu, sa navodí stav podobný sneniu. Počas toho sa klient napojí na svoje vyššie Ja, ktoré presne vie do akých zážitkov treba v hlbokom podvedomí načrieť. Spustí sa film, z ktorého sa dajú veľmi ľahko odčítať odpovede, lebo klient je v stave rozšíreného vedomia schopný vnímať širšie súvislosti svojho života, pochopiť svoje vzťahy s inými ľuďmi a vidieť riešenia svojich prípadných problémov.  

Je to krásna práca, pri ktorej prídu pochopenia a človek dostane príležitosť zažiť niečo, čo prevyšuje jeho terajšiu ľudskú rolu. Spojí sa so svojimi duchovnými sprievodcami a učiteľmi, dostane odpovede na svoje otázky a rady do ďalšieho života. Je dobré si pred sedením tieto otázky pripraviť a urobiť si zoznam ľudí, ktorí sú pre klienta v živote dôležití, prípadne s ktorými potrebuje svoj vzťah riešiť. Je možné sa spojiť aj so svojimi blízkymi, ktorí už nie sú medzi nami a na tejto úrovni dopovedať nevypovedané…

Počas celého sedenia sa využívajú rôzne techniky, o ktorých terapeut klienta stále informuje. Pracuje sa s hypnotickými sugesciami, aby si klient získané odpovede vedel preniesť aj do bežného života a aby si zapamätal svoj ideálny stav, v ktorom sa  počas sedenia nachádza.

Klient má nad sebou stále kontrolu a kedykoľvek môže z tohto stavu vystúpiť. 

Prosím vyhraďte si na sedenie čas min. 2 hodiny a viac, je dobré ak si po sedení doprajete čas pre seba, ak potrebujete šoférovať, urobte si pred tým krátku  prechádzku. 

Priekopníkom tejto metódy je Dr. Michael Newton, americký psychiater a Dr. Brian Weiss. Napísali o svojej práci niekoľko kníh, v ktorých možno nájdete aj odpovede pre seba. Pri práci využívam niektoré z ich techník, ale hlavne poznanie, ktoré mi počas niekoľkých rokov odovzdala moja učiteľka, vynikajúca česká terapeutka Míla Lukášová a techniky, ktoré som sa naučila počas štúdia na Getting Better School.

kontraindikácie

Terapia sa neodporúča v tehotenstve.

Nie je vhodná pri ochoreniach srdca, epilepsii, schizofrénii, pokročilej anorexii a mentálnych a duševných poruchách.

Tiež nie je vhodná počas užívania liekov na činnosť mozgu a pre klientov pod vplyvom drog /je nutná min. 3-mesačná abstinencia pri chemicky vyrobených drogách a 48 hodín pri alkohole/ 

Deti môžu absolvovať sedenie len s písomným súhlasom rodičov.